Three Filipino Children’s Songs About Body Parts

Music and songs are a great way to learn a new language, especially for young children. Here are three Filipino songs about parts of the body:

 

Tagalog / Filipino

“Paa Tuhod Balikat Ulo” (Foot Knee Shoulder Head)

Paa Tuhod Balikat Ulo (Foot Knee Shoulder Head)

Paa Tuhod Balikat Ulo (Foot Knee Shoulder Head)

Paa Tuhod Balikat Ulo (Foot Knee Shoulder Head)

Pumadyak tayo at magpapalakpakan (Let’s stomp and clap)

 

“Sampung Mga Daliri” (Ten Fingers)

Sampung mga daliri, kamay at paa (Ten fingers, hand and foot)

Dalawang tenga, dalawang mata, ilong na maganda (Two ears, two eyes, beautiful nose)

Maliliit na ngipin, masarap kumain (Little teeth, delicious eating)

Dilang maliit na nagsasabing huwag magsinungaling (Little tongue says don’t tell lies)

 

Bisaya / Cebuano

“Ulo Abaga”

Ulo, abaga, hawak, dapidapi (head, shoulder, waist, buttocks)
tuhod, tiil, tuhod, tiil (knee, foot, knee, foot)

 

What other songs do you know about parts of the body?

Leave a Comment